Hɪệᴜ ᴛʀưởɴɢ ĐH Lᴜậᴛ TP.HCM ‘ᴠ.ả ᴛʜẳɴɢ ᴍặᴛ’ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴛố ᴛs. Đặɴɢ Aɴʜ Qᴜâɴ ᴠɪ ᴘʜạᴍ đạᴏ đứᴄ ɴɢʜề ɴɢʜɪệᴘ

0
695

Mộᴛ ɢɪảɴɢ ᴠɪêɴ ᴄủᴀ ᴛʀườɴɢ Đạɪ Họᴄ ʟᴜậᴛ TP.HCM ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʙᴜổɪ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴄủᴀ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ʙị ᴛ.ố ᴠɪ ᴘʜạᴍ đạᴏ đứᴄ ɴɢʜề ɢɪáᴏ.

Ôɴɢ Đặɴɢ Aɴʜ Qᴜâɴ – Tɪếɴ sĩ ʟᴜậᴛ, ɢɪảɴɢ ᴠɪêɴ ᴄủᴀ ᴛʀườɴɢ Đạɪ Họᴄ ʟᴜậᴛ TP.HCM

Vừᴀ ǫᴜᴀ, ᴍộᴛ số ɴɢườɪ đã ᴄùɴɢ ɢửɪ đơɴ đếɴ Bᴀɴ Gɪáᴍ ʜɪệᴜ ᴛʀườɴɢ Đʜ ʟᴜậᴛ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴛ.ố ᴄ.á.ᴏ ôɴɢ Đặɴɢ Aɴʜ Qᴜâɴ, ɢɪảɴɢ ᴠɪêɴ ᴄủᴀ ᴛʀườɴɢ đã ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ, ᴠɪ ᴘʜạᴍ đạᴏ đứᴄ ɴɢʜề ɴɢʜɪệᴘ ᴋʜɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴄùɴɢ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ, Tổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ Côɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ Đạɪ Nᴀᴍ.

Tʀả ʟờɪ VTC NEWS ᴠề ᴠấɴ đề ɴàʏ, PGS.TS Tʀầɴ Hᴏàɴɢ Hảɪ, ǫᴜʏềɴ Hɪệᴜ ᴛʀưởɴɢ ᴛʀườɴɢ ĐH ʟᴜậᴛ TP.HCM ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴛ.ố ᴄ.á.ᴏ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴛʜầʏ Đặɴɢ Aɴʜ Qᴜâɴ ᴘʜáᴛ ʙɪểᴜ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴠăɴ ᴍɪɴʜ, ᴠɪ ᴘʜạᴍ ǫᴜʏềɴ ᴄᴏɴ ɴɢườɪ, đạᴏ đứᴄ ɴɢʜề ɢɪáᴏ… ɴɢườɪ ᴛ.ố ᴄ.á.ᴏ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ɴʜữɴɢ đɪềᴜ ôɴɢ ǫᴜâɴ ɴóɪ ᴛʀêɴ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ đã ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴅâɴ sự, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự.

Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴛʜᴇᴏ ôɴɢ Hảɪ, ᴄăɴ ᴄứ ᴄáᴄ ǫᴜʏ địɴʜ ʜɪệɴ ʜàɴʜ, ɴʜà ᴛʀườɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴛʜẩᴍ ǫᴜʏềɴ xử ʟý. Nếᴜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴅâɴ sự, ʜìɴʜ sự ᴛʜì ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄó ᴛʜẩᴍ ǫᴜʏềɴ ᴍớɪ ᴄó ǫᴜʏềɴ xử ʟý.

“Vớɪ ᴛấᴛ ᴄả ᴘʜáᴛ ʙɪểᴜ ᴄủᴀ ᴛʜầʏ ǫᴜâɴ, ɴʜà ᴛʀườɴɢ đã ɢặᴘ, đã ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴛʜầʏ, ᴛʀᴀᴏ đổɪ ở đâʏ ᴍᴀɴɢ ᴛíɴʜ ᴄʜấᴛ ɴʜắᴄ ɴʜở, ʙởɪ xéᴛ ᴠề ɢóᴄ độ ᴘʜáᴘ ʟý, xᴇᴍ xéᴛ ᴛấᴛ ᴄả ᴛừ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ʟàᴍ ʟᴜậᴛ, ᴄʜưᴀ đủ ᴄơ sở để ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ᴛʜầʏ ǫᴜâɴ ᴠɪ ᴘʜạᴍ đạᴏ đứᴄ ᴄủᴀ ᴍộᴛ ᴛʜầʏ ɢɪáᴏ.

Bởɪ ᴘʜạᴍ ᴛʀù đạᴏ đứᴄ ʟà ᴛʀừᴜ ᴛượɴɢ, ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴠà ᴛâᴍ ʟý xã ʜộɪ ʟà ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ, ᴄʜíɴʜ ᴠì ᴛʜế ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴘʜảɪ ᴄó ǫᴜʏ địɴʜ ɴʜư ᴛʜế ɴàᴏ ʟà đạᴏ đứᴄ. ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ đᴀɴɢ sốɴɢ ᴠà ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛʜᴇᴏ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ, ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴄảᴍ xúᴄ”, ôɴɢ Hảɪ ɴóɪ.

Ôɴɢ Đặɴɢ Aɴʜ Qᴜâɴ (áᴏ ᴛʀắɴɢ) ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴄùɴɢ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ

Ôɴɢ Hảɪ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ, đạᴏ đứᴄ ᴄủᴀ ɴɢʜề ɢɪáᴏ ᴛʜườɴɢ đượᴄ ʜɪểᴜ ʟà ᴘʜảɪ đượᴄ sử ᴅụɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴍôɪ ᴛʀườɴɢ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ, ᴍôɪ ᴛʀườɴɢ sư ᴘʜạᴍ, ᴄòɴ ôɴɢ ǫᴜâɴ ᴘʜáᴛ ʙɪểᴜ ʟà ᴛʀêɴ ᴍôɪ ᴛʀườɴɢ ғᴀᴄᴇ.ʙᴏᴏᴋ (ᴍôɪ ᴛʀườɴɢ ảᴏ).

“Tʜầʏ ǫᴜâɴ ᴋʜôɴɢ ʟàᴍ đɪềᴜ ɢì ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ᴜʏ ᴛíɴ, ᴛʜᴀɴʜ ᴅᴀɴʜ ᴄủᴀ ɴʜà ᴛʀườɴɢ, ᴛấᴛ ᴄả ɴʜữɴɢ ɢì ᴛʜầʏ ǫᴜâɴ ɴóɪ ᴋʜôɴɢ ɴʜâɴ ᴅᴀɴʜ ɴʜà ᴛʀườɴɢ, ᴛʀườɴɢ ᴄũɴɢ ɴʜắᴄ ɴʜở ᴋʜôɴɢ ủɴɢ ʜộ, ᴄổ xúʏ ᴄʜᴏ ɴʜữɴɢ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴋʜôɴɢ đúɴɢ. Hàɴʜ ᴠɪ ɴàᴏ đúɴɢ ᴠà ᴋʜôɴɢ đúɴɢ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ, ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴛʜầʏ ǫᴜâɴ ᴘʜảɪ ʙɪếᴛ, ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ɴʜư ᴍộᴛ ᴄôɴɢ ᴅâɴ”, ôɴɢ Hảɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ.

Tʜᴇᴏ ôɴɢ Hảɪ, ᴋʜɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄó ᴛʜẩᴍ ǫᴜʏềɴ xử ʟý, ʀᴀ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ᴛʜì ʟúᴄ đó ɴʜà ᴛʀườɴɢ sẽ ᴅựᴀ ᴠàᴏ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ đó để xử ʟý ᴛʜᴇᴏ ʟᴜậᴛ ᴠɪêɴ ᴄʜứᴄ, ᴄòɴ ʜɪệɴ ᴛạɪ ᴋʜôɴɢ đủ sơ sở để ᴋếᴛ ʟᴜậɴ ôɴɢ ǫᴜâɴ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ, ᴠɪ ᴘʜạᴍ đạᴏ đứᴄ ɴɢʜề ɢɪáᴏ.

“Lᴜậᴛ ᴠɪêɴ ᴄʜứᴄ ǫᴜʏ địɴʜ ᴠɪêɴ ᴄʜứᴄ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴛʜì ᴘʜảɪ xử ʟý, ᴄʜỉ ᴄó ᴄơ ǫᴜᴀɴ ɴʜà ɴướᴄ ᴄó ᴛʜẩᴍ ǫᴜʏềɴ ᴍớɪ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴄó ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ”, ôɴɢ Hảɪ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ.

Tʀướᴄ đó, ôɴɢ Đặɴɢ Aɴʜ Qᴜâɴ, ɢɪảɴɢ ᴠɪêɴ ĐH ʟᴜậᴛ TP.HCM ᴄó ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴍộᴛ ʙᴜổɪ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴄủᴀ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ, Tổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ Đạɪ Nᴀᴍ ᴠề ᴠấɴ đề ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴠà ᴍộᴛ số ᴠấɴ đề ᴋʜáᴄ.

PGS.TS Tʀầɴ Hᴏàɴɢ Hảɪ, ǫᴜʏềɴ Hɪệᴜ ᴛʀưởɴɢ ᴛʀườɴɢ ĐH ʟᴜậᴛ TP.HCM

Tʜᴇᴏ đơɴ ᴄủᴀ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴛ.ố ᴄ.á.ᴏ, ʟà ᴍộᴛ ɢɪảɴɢ ᴠɪêɴ đạɪ ʜọᴄ, ôɴɢ ǫᴜâɴ ʙɪếᴛ ʀõ đɪềᴜ đó ɴʜưɴɢ ᴄʜấᴘ ɴʜậɴ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴄʜᴜɴɢ ᴠớɪ ʙà Hằɴɢ. Ôɴɢ ǫᴜâɴ đã ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴠàᴏ ᴄʜᴜẩɴ ᴍựᴄ ᴠề ᴛư ᴄáᴄʜ đạᴏ đứᴄ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴛʜầʏ ᴛʜᴇᴏ ʟᴜậᴛ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ đạɪ ʜọᴄ ᴠề ᴄáᴄ ʜàɴʜ ᴠɪ ɢɪảɴɢ ᴠɪêɴ ᴋʜôɴɢ đượᴄ ʟàᴍ, đạᴏ đứᴄ ɴɢʜề ɴɢʜɪệᴘ ɴʜà ɢɪáᴏ.

Nʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴛ.ố ᴄ.á.ᴏ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ôɴɢ ǫᴜâɴ ᴅùɴɢ ᴄʜíɴʜ ᴛư ᴄáᴄʜ ɢɪảɴɢ ᴠɪêɴ Đạɪ Họᴄ ʟᴜậᴛ TP.HCM (ɴʜɪềᴜ ʟầɴ đượᴄ ɢɪớɪ ᴛʜɪệᴜ ʟà ɢɪảɴɢ ᴠɪêɴ Đạɪ Họᴄ ʟᴜậᴛ TP.HCM ᴠà ʙảɴ ᴛʜâɴ ôɴɢ ǫᴜâɴ ᴄũɴɢ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴛự ɴʜậɴ ôɴɢ ʟà ɢɪảɴɢ ᴠɪêɴ) để ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ, sử ᴅụɴɢ ᴛừ ɴɢữ đượᴄ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴛ.ố ᴄ.á.ᴏ ᴄʜᴏ ʟà ᴋʜôɴɢ đúɴɢ ᴄʜᴜẩɴ ᴍựᴄ ᴄủᴀ ᴍộᴛ ɢɪảɴɢ ᴠɪêɴ đạɪ ʜọᴄ, ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴄʜế ɢ.ɪ.ễ.ᴜ đờɪ ᴛư, x.ú.ᴄ ᴘʜạᴍ ᴅᴀɴʜ ᴅự ɴʜâɴ ᴘʜẩᴍ ᴄôɴɢ ᴅâɴ ᴄủᴀ ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ.

Từ đó, ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴛ.ố ᴄ.á.ᴏ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ôɴɢ ǫᴜâɴ ᴋʜôɴɢ ɴʜữɴɢ ᴠɪ ᴘʜạᴍ đạᴏ đứᴄ ɴɢʜề ɢɪáᴏ, ᴍà ᴄòɴ ᴋʜôɴɢ đủ ᴛư ᴄáᴄʜ ɢɪảɴɢ ᴅạʏ sɪɴʜ ᴠɪêɴ.

Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴠớɪ sự ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴄủᴀ ôɴɢ Tʀầɴ Hᴏàɴɢ Hảɪ, ǫᴜʏềɴ Hɪệᴜ ᴛʀưởɴɢ ᴛʀườɴɢ ĐH ʟᴜậᴛ TP.HCM ᴛʜì ʀõ ʀàɴɢ ᴛʜầʏ Đặɴɢ Aɴʜ Qᴜâɴ ᴄʜưᴀ ʜề ᴄó ɴʜữɴɢ ʜàɴʜ ᴠɪ ɢì sᴀɪ ᴛʀáɪ ᴠớɪ ᴄʜᴜẩɴ ᴍựᴄ đạᴏ đứᴄ. Cʜúɴɢ ᴛᴀ ᴄó ᴛʜể ᴛʜấʏ ʀằɴɢ, ᴛʜầʏ Qâɴ ʟᴜôɴ ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴏảɴɢ ‘ᴋʜôɴɢ ɢɪᴀɴ ᴄʜᴏ ᴘʜéᴘ’ ᴄủᴀ ᴍộᴛ ᴛɪếɴ sĩ ʟᴜậᴛ ᴄũɴɢ ɴʜư ᴍộᴛ ɢɪảɴɢ ᴠɪêɴ. Cʜíɴʜ ᴠì đɪềᴜ ɴàʏ àᴍ ᴛʜầʏ Qᴜâɴ ᴄũɴɢ đượᴄ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴛʀêɴ CĐM ʏêᴜ ǫᴜý.

Nguồn: https://sadmedia.xyz/archives/2188?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here