ĸɦαɱ пɦα ɓα ɦαпɡ пɦιeʋ ɱαпɦ ɡιαɥ

0
1080

ᴛừ ɢɪữᴀ ɴăᴍ , ʙà ʜằɴɢ ᴅùɴɢ ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ᴛàɪ ᴋʜoảɴ ᴛʀêɴ ʏoᴜᴛᴜʙᴇ, ғᴀᴄᴇʙooᴋ, ᴛɪᴋᴛoᴋ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄả ᴛʀăᴍ ʙᴜổɪ ʟɪѵᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ѵà ᴄôɴɢ ᴀɴ đã ᴛʜᴜ ɢɪữ ɴʜɪềᴜ ᴛàɪ ʟɪệᴜ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ.

Đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴍở ʀộɴɢ ѵụ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ

ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘʜᴄᴍ đᴀɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʟấʏ ʟờɪ ᴋʜᴀɪ, ᴛʜᴜ ᴛʜậᴘ ᴄʜứɴɢ ᴄứ để đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴍở ʀộɴɢ đốɪ ѵớɪ ѵụ áɴ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ( ᴛᴜổɪ, ɴɢụ ǫᴜậɴ , ᴛᴘʜᴄᴍ; ᴛổɴɢ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄᴘ Đạɪ ɴᴀᴍ) – ɴɢườɪ ѵừᴀ ʙị ᴋʜởɪ ᴛố, ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ѵề ᴛộɪ ” ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅo ᴅâɴ ᴄʜủ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ ѵà ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ”.

ʙáo ᴛɪềɴ ᴘʜoɴɢ ᴅẫɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛừ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘʜᴄᴍ ᴄʜo ʙɪếᴛ, ᴛʀoɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴄôɴɢ ᴀɴ xáᴄ địɴʜ, ᴛừ ᴛʜáɴɢ / đếɴ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ ʙị ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ, ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ đã sử ᴅụɴɢ ᴛổɴɢ ᴄộɴɢ ᴋêɴʜ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ (ʏoᴜᴛᴜʙᴇ, ғᴀᴄᴇʙooᴋ, ᴛɪᴋᴛoᴋ…) để ʟɪѵᴇsᴛʀᴇᴀᴍ xúᴄ ᴘʜạᴍ, xᴜʏêɴ ᴛạᴄ, ɴʜụᴄ ᴍạ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ.

ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ɢâʏ ɴáo ʟoạɴ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ đã ʙị ᴄáᴄ đốɪ ᴛượɴɢ ᴄʜốɴɢ đốɪ ở ɴướᴄ ɴɢoàɪ ʟợɪ ᴅụɴɢ.

ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ đã ᴍấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴛʜáɴɢ để ᴛʜᴜ ᴛʜậᴘ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ᴘʜâɴ ᴛíᴄʜ ɴʜữɴɢ ѵɪ ᴘʜạᴍ ᴄủᴀ ʙà ʜằɴɢ.

ᴛừ ɢɪữᴀ ᴛʜáɴɢ , ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʟầɴ ᴍờɪ ʙà ʜằɴɢ ʟêɴ ʟàᴍ ѵɪệᴄ để ᴄảɴʜ ʙáo, ʀăɴ đᴇ ѵà ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄʜấᴍ ᴅứᴛ ʜàɴʜ ѵɪ ʟɪѵᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ɴʜưɴɢ ʙà ɴàʏ ᴄố ý ɴé ᴛʀáɴʜ, ᴋʜôɴɢ ᴄʜấᴘ ʜàɴʜ.

ʙà ʜằɴɢ ʙị ᴄʜo ʟà ᴋʜôɴɢ ʜợᴘ ᴛáᴄ, “ᴄoɪ ᴛʜườɴɢ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ”, ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ ɴʜɪềᴜ ʜoạᴛ độɴɢ ᴛụ ᴛậᴘ đôɴɢ ɴɢườɪ ɢâʏ ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛʀậᴛ ᴛự; ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄáᴄ đoàɴ ɴɢườɪ đếɴ ɴʜà ʀɪêɴɢ ᴄủᴀ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫɴ ѵớɪ ᴍìɴʜ để ᴄôɴɢ ᴋíᴄʜ, xúᴄ ᴘʜạᴍ ѵà đềᴜ ʟɪѵᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴛʀêɴ ᴄáᴄ ɴềɴ ᴛảɴɢ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ.

ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ đã ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛạᴍ ʜoãɴ xᴜấᴛ ᴄảɴʜ ʙà ʜằɴɢ đếɴ ᴄᴜốɪ ᴛʜáɴɢ .

“ᴅɪễɴ ʙɪếɴ sự ѵɪệᴄ ᴄʜo ᴛʜấʏ ʙà ʜằɴɢ ᴄó ᴄả ê ᴋíᴘ ʜỗ ᴛʀợ, đạo ᴅɪễɴ ᴋịᴄʜ ʙảɴ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ, ᴍờɪ ᴋʜáᴄʜ ѵà ᴘʜâɴ ѵᴀɪ đả ᴋíᴄʜ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ. ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ sẽ ʟàᴍ ѵɪệᴄ ѵớɪ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ɴàʏ để ʟàᴍ ʀõ ѵᴀɪ ᴛʀò, độɴɢ ᴄơ, xᴇᴍ xéᴛ ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ”, ʙáo ѵɴᴇxᴘʀᴇss ᴅẫɴ ᴍộᴛ ɴɢᴜồɴ ᴛɪɴ ᴄʜo ʙɪếᴛ ѵà ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʜɪệɴ ʙà ʜằɴɢ đã ᴛʜᴀʏ đổɪ ᴛʜáɪ độ, ʜợᴘ ᴛáᴄ ѵớɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ.

ᴛʜᴇo ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀêɴ ʙáo ᴛᴜổɪ ᴛʀẻ, ɴɢàʏ /, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ sáᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ đã ᴍờɪ ᴍộᴛ số ɴɢườɪ ᴛʀoɴɢ êᴋɪᴘ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ʙᴜổɪ ʟɪѵᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴄủᴀ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ đếɴ ʟàᴍ ѵɪệᴄ.

ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ɴàʏ ʟà ᴛʀợ ʟý, ɴʜâɴ ѵɪêɴ đượᴄ ʙà ʜằɴɢ ɢɪᴀo ᴄʜo ǫᴜảɴ ʟý ᴄáᴄ ᴋêɴʜ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ʏoᴜᴛᴜʙᴇ, ғᴀᴄᴇʙooᴋ, ᴛɪᴋᴛoᴋ… để đăɴɢ ᴛảɪ ᴄáᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ʟầɴ ʟɪѵᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴛʜᴇo ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄủᴀ ʙà ʜằɴɢ.

ɴɢoàɪ ʀᴀ ᴄòɴ ᴄó độɪ ɴɢũ ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ, ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʙàɴ ʙạᴄ ᴋịᴄʜ ʙảɴ, ᴄʜᴜẩɴ ʙị ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴄʜo ʙà ʜằɴɢ ɴóɪ ᴛʀoɴɢ ᴄáᴄ ʙᴜổɪ ʟɪѵᴇsᴛʀᴇᴀᴍ, ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴛư ѵấɴ, ɴʜữɴɢ ᴋʜáᴄʜ ᴍờɪ ɴɢồɪ ᴄʜᴜɴɢ ᴛʀoɴɢ ᴄáᴄ ʙᴜổɪ ʟɪѵᴇsᴛʀᴇᴀᴍ.

ᴄôɴɢ ᴀɴ sẽ ʟàᴍ ʀõ ᴀɪ ʟà ɴɢườɪ ʟàᴍ ᴋịᴄʜ ʙảɴ, ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴛàɪ ʟɪệᴜ, ᴀɪ ʟà ɴɢườɪ ᴋʜᴀɪ ᴛʜáᴄ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ đưᴀ ʟêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ.

ᴋể ᴄả ɴʜữɴɢ ɴʜóᴍ ʏoᴜᴛᴜʙᴇʀ, ғᴀᴄᴇʙooᴋᴇʀ, ᴛɪᴋᴛoᴋᴇʀ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ đɪ ᴛʜᴇo ʙà ʜằɴɢ ǫᴜᴀʏ ᴄʟɪᴘ, ʟɪѵᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴋʜɪ ʙà ʜằɴɢ ᴋêᴜ ɢọɪ, ᴛụ ᴛậᴘ ở ᴄáᴄ ɴơɪ ʙà đếɴ ɢâʏ ᴍấᴛ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛʀậᴛ ᴛự ᴄũɴɢ đượᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʟàᴍ ʀõ.

ᴋʜɪ ᴋʜáᴍ xéᴛ ɴʜɪềᴜ ᴄăɴ ɴʜà ᴄủᴀ ʙà ʜằɴɢ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜᴜ ɢɪữ ɴʜɪềᴜ ᴛàɪ ʟɪệᴜ, ѵậᴛ ᴄʜứɴɢ để ᴘʜụᴄ ѵụ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ. ᴘʜầɴ ʟớɴ ᴛʀoɴɢ đó ʟà ᴄáᴄ ᴛàɪ ʟɪệᴜ, ᴋịᴄʜ ʙảɴ, ᴍảɴʜ ɢɪấʏ ɢʜɪ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ, ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ѵề ᴄáᴄ ᴄá ɴʜâɴ ᴄó ᴍâᴜ ᴛʜᴜẫɴ ѵớɪ ʙà ʜằɴɢ… ᴄʜᴜẩɴ ʙị sẵɴ để ɴóɪ ᴛʀoɴɢ ᴄáᴄ ʙᴜổɪ ʟɪѵᴇsᴛʀᴇᴀᴍ.

ʙà ʜằɴɢ ɴóɪ ɢì ᴛʀoɴɢ ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ʙᴜổɪ ʟɪѵᴇsᴛʀᴇᴀᴍ?

ʙáo ѵɴᴇxᴘʀᴇss ᴛổɴɢ ʜợᴘ ʟạɪ ᴄáᴄ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ʙᴜổɪ ʟɪѵᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴄủᴀ ʙà ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴄʜo ᴛʜấʏ, ᴛừ ᴛʜáɴɢ ɴăᴍ , ʙà ʜằɴɢ ᴛố ᴄáo ѵớɪ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘʜᴄᴍ ѵề ѵɪệᴄ đưᴀ ᴄʜo “ʟươɴɢ ʏ” ѵõ ʜoàɴɢ ʏêɴ ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ᴛỷ đồɴɢ để ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ɴʜưɴɢ ôɴɢ ɴàʏ sử ᴅụɴɢ ᴛɪềɴ ᴄʜo ʙảɴ ᴛʜâɴ.

ᴛʀoɴɢ ᴄáᴄ ʙᴜổɪ ʟɪѵᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ʟɪêɴ ᴛɪếᴘ sᴀᴜ đó, ʙà ʜằɴɢ ʙàʏ ᴛỏ ʙứᴄ xúᴄ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴋêᴜ ɢọɪ ɴɢʜệ sĩ ʜoàɪ ʟɪɴʜ ѵà ᴍộᴛ số ɴɢườɪ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴛố ᴄáo ôɴɢ ʏêɴ ᴋʜôɴɢ ᴄʜữᴀ đượᴄ ʙệɴʜ. ᴋʜôɴɢ đạᴛ đượᴄ ᴍụᴄ đíᴄʜ, ʙà ɴàʏ ʟɪѵᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴄʜửɪ ʜoàɪ ʟɪɴʜ “ăɴ ᴄʜặɴ” ᴛɪềɴ ɴɢườɪ ᴅâɴ ủɴɢ ʜộ đồɴɢ ʙào ʟũ ʟụᴛ ᴍɪềɴ ᴛʀᴜɴɢ ʜồɪ ᴄᴜốɪ ɴăᴍ .

Đếɴ ᴛʜáɴɢ /, ɴɢʜệ sĩ ʜàɪ ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ ᴄʜưᴀ ᴄʜᴜʏểɴ ʜơɴ ᴛỷ đồɴɢ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴄʜo ɴɢườɪ ᴅâɴ ʙị ảɴʜ ʜưởɴɢ ʙão ʟũ ᴅo “ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ѵà sứᴄ ᴋʜỏᴇ”. Ôɴɢ đã ɴʜờ ɴɢườɪ đạɪ ᴅɪệɴ ᴛʀᴀo ʜếᴛ số ᴛɪềɴ ǫᴜʏêɴ ɢóᴘ đượᴄ ᴛʀoɴɢ ᴍộᴛ ᴛʜáɴɢ sᴀᴜ đó.

ᴛʀoɴɢ ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ʙᴜổɪ ʟɪѵᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ, ʙà ʜằɴɢ ᴄũɴɢ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ᴄᴀ sĩ ᴛʜᴜỷ ᴛɪêɴ, Đàᴍ ѵĩɴʜ ʜưɴɢ, ᴍᴄ ᴛʀấɴ ᴛʜàɴʜ, Đạɪ ɴɢʜĩᴀ… ᴋêᴜ ɢọɪ ᴛɪềɴ ủɴɢ ʜộ ʟũ ʟụᴛ ᴍɪềɴ ᴛʀᴜɴɢ ɴʜưɴɢ đã “ʙỏ ᴛúɪ” ʀɪêɴɢ ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ᴛỷ đồɴɢ.

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ѵào ᴄᴜộᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ xáᴄ địɴʜ ᴄáᴄ ɴɢʜệ sĩ ᴋʜôɴɢ ᴄó ʜàɴʜ ѵɪ ɢɪᴀɴ ᴅốɪ, ᴋʜôɴɢ ᴄʜɪếᴍ đoạᴛ ᴛɪềɴ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴅo ɴɢườɪ ᴅâɴ đóɴɢ ɢóᴘ.

ɴɢoàɪ ʀᴀ, ʙà ʜằɴɢ ᴄũɴɢ ᴄó ɴʜɪềᴜ ʙᴜổɪ ʟɪѵᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴛấɴ ᴄôɴɢ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ᴋʜáᴄ, ᴛʀoɴɢ đó ᴄó ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ᴍỹ oᴀɴʜ (ᴄᴀ sĩ ѵʏ oᴀɴʜ). ѵề ѵɪệᴄ ɴàʏ, ɴữ ᴄᴀ sĩ đã ɢửɪ đơɴ ᴛố ᴄáo ʙà ʜằɴɢ ᴄó ʜàɴʜ ѵɪ ѵᴜ ᴋʜốɴɢ ᴋʜɪ ɴóɪ ᴄô “đẻ ᴍướɴ” ᴄʜo đạɪ ɢɪᴀ, “ɢɪậᴛ ᴄʜồɴɢ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ”…

ǫᴜá ᴛʀìɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘʜᴄᴍ ᴄũɴɢ ɴʜậɴ đượᴄ đơɴ ᴛố ɢɪáᴄ ʙà ʜằɴɢ ѵề ʜàɴɢ ʟoạᴛ ʜàɴʜ ѵɪ ʟàᴍ ɴʜụᴄ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ, Đᴇ ᴅọᴀ ɢɪếᴛ ɴɢườɪ…

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here